تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

R1

تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

راه اندازی، تجهیز و طراحی محیط ،دکوراسیون و انجام جانمایی محیط متناسب با الزامات مراکز درمانی

پروژه های انجام شده:

  • بیمارستان ابن سینا(تهران)
  • بیمارستان رازی(تهران)
  • بیمارستان رسول اکرم( تهران)
  • بیمارستان مردم (تهران)
سبد خرید

No products in the cart.

X