جراحی

surgery

روش‌های جراحی برداشتن ضایعات پوستی به دو صورت انجام می‌پذیرد:

استفاده از تیغ‌های جراحی که در این روش کنترل خون ریزی مشکل بوده و بهبود بافت به علت فشار مکانیکی تیغ برش کمی با تاخیر صورت می‌پذیرد.

استفاده از دستگاه‌های جراحی الکتریکی یا الکتروسرجری که در این دستگاه‌ها جریان الکتریکی فرکانس بالا باعث گسیخته شدن بافت و ایجاد برش در بافت و انعقاد همزمان صورت می‌پذیرد که این امر موجب بهبود سریع‌تر جای جراحی و عدم جای‌گذاری اسکار می‌گردد.

محصولات مرتبط با این درمان

دستگاه الکتروسرجری رادیوفرکانسی
سبد خرید

No products in the cart.

X