دستگاه آراف شرکت شما چند قطبی است مونوپلار یا مولتی پلار؟

در سیستمهای مبتنی بر امواج رادیویی معمولا به یک فرستنده و یک گیرنده نیاز میباشد و از آنجاییکه دستگاه آراف نیز مکانیزم مشابهی دارد لذا از یک قطب فعال که بعنوان فرستنده عمل نموده و جریان الکتریکی را به بدن منتقل میکند و یک قطب خنثی که همان گیرنده است تشکیل شده است . با توجه به عمق نفوذ زیادجریان الکتریکی در سیستم مونوپلار و عدم کنترل جریان ورودی و  امکان گرم کردن اندامهای حیاتی همچون کبد،کلیه و… لذا این سیستم دیگر مورد استفاده نیست و دستگاههای جدید از تکنولوژی بایپلار(دو قطبی)،تریپلار(سه قطبی) و بطور کلی مولتی پلار(چند قطبی) استفاده میکنند زیرا جریان الکتریکی صرفا در محل قطبهای هندپیس یا دسته عملگر و در عمق کنترل شده متناسب با فاصله قطبها نفوذ میکند.

سبد خرید

No products in the cart.

X