آیا گاز co2 سمی است و باعث اثرات منفی میگردد؟

خیر- گاز co2 غیر سمی و non-embolic بوده و یعنی باعث ایجاد حباب زایی در عروق و خون نمیگردد  و در جراحی لاپاروسکوپی مقادیر زیاد آن را برای افزایش میدان دید جراح در بدن تزریق میکنند.

سبد خرید

No products in the cart.

X