نقش دستگاه کربوکسی در انجام کربوکسی تراپی چیست؟

از آنجاییکه  این گاز همچون دارو باید با دوز مشخصی در بافت تزریق شود لذا دستگاه کربوکسی تراپی همچون پمپ تزریق دارو عمل میکند و پارامترهایی همچون فشار،حجم و سرعت تزریق گاز را کنترل نموده و به پزشک نمایش میدهد.

سبد خرید

No products in the cart.

X