مزیت دستگاه شما نسبت به دستگاههای موجود در بازار چیست؟

این دستگاه دارای چهار هندپیس بوده که یک هندپیس متعلق به سیستم کویتیشن بوده و سه هندپیس جهت آراف صورت و بدن میباشد  که نتیجه درمانی دستگاه در جلسات اول جهت کاهش سایز بخوبی مشهود میگردد.

سبد خرید

No products in the cart.

X