دستگاه های رفع موهای زائد چگونه عمل میکنند؟

دستگاههای رفع موهای زائد با تابش نور با طول موج خاص بر فولیکول مو باعث افزایش دمای ریشه مو شده و در نهایت عروق تغذیه کننده آنرا از بین میبرند در نتیجه مو بتدریج در اثر عدم خونرسانی و تغذیه، سست و نازک شده و از بین میرود که به این اثرphotothermolysis  گفته میشود

سبد خرید

No products in the cart.

X