طول عمر لامپ دستگاه CPL چقدر است و هزینه های مرتبط در پایان طول عمر لامپ آن چیست؟

  • صفحه اصلی
  • XPlainer FAQs
  • طول عمر لامپ دستگاه CPL چقدر است و هزینه های مرتبط در پایان طول عمر لامپ آن چیست؟

لامپ زنون بکار رفته در دستگاه بسته به سرعت شات آن بین 100تا300هزار شات کار میکند که بعد از پایان عمر آن بایستی توسط بخش فنی شرکت تعویض گردد که در صورت نیاز بخشهای آینه ایی و گردش آب نیز مورد سرویس قرار میگیرد.

سبد خرید

No products in the cart.

X