مقایسه لیزر دایود با طول موج 755nm و لیزر الکساندرایت

لیزر دایود یک لیزر نیمه هادی بوده که توانایی تولید انواع  طول موجهای کاری در حیطه پزشکی را داراست.

از آنجاییکه لیزر دایود  با بکارگیری تکنولوژی تقریبا ساده تری نسبت به سایر لیزرها همچون حالت جامد یا حالت گاز جهت تولید پرتوهای لیزر اقدام میکند لذا همواره در پزشکی شاهد آن هستیم که از لیزرهای دایود بعنوان جایگزین سایر طول موجها استفاده میگردد همچون لیزر دایود 1064 نانومتر جایگزین لیزر ND:YaG  جهت لیپولیز و یا 532 نانومتر جهت ضایعات عروقی.

ولی بعلت آنکه موضوع مورد بحث در مقاله پیش رو در زمینه موهای زاید میباشد لذا به بررسی سیستمهای جدید رفع موهای زاید با طول موج لیزر الکساندرایت یعنی 755 نانومتر ولی با مولد دایود یا همان لیزر نیمه هادی میپردازیم.

از آنجاییکه در یک لیزر نیمه هادی روش تولید پرتو لیزر بوسیله تحریک الکتریکی یک نیمه هادی و در نهایت خروج پرتو از یک یکسو کننده یا همان دایود است لذا کیفیت فوتونهای لیزر دایود تکفامی و همگونی یک لیزر حالت جامد همچون الکساندرایت را ندارد زیرا روش تولید نور لیزر در لیزر حالت جامد تحریک الکتریکی ماده جامد و در نهایت انعکاس پرتوها بین دو آینه با سطح کیفی بسیار بالا و تشدید پرتوها در شبکه بسیار منظم بلور یاقوت(الکساندرایت) است که یکی از آینه ها درصد کمتری از انعکاس برخوردار است که در ادامه در بین آینه با انعکاس کمتر ،منفذ بسیار ریزی با تکنولوژی بسیار بالا ایجاد شده که این همان منفذ خروج پرتو لیزر میباشد .

لذا نتیجه گیری میشود علیرغم یکسان بودن طول موج معرف این تکنولوژی (755 نانومتر) و نیز همگرا بودن فوتون ها و انرژِی آنها در سرتاسر مسیر باریکه در هر دو لیزر، اما پارامترهای مهم دیگری همچون تک فاز بودن و تک فام پودن پرتوها و زاویه خروج پرتو (fast axis&slow axis) و پلاریزاسیون و در نتیجه قابلیت تمرکز و موازی سازی پرتو از پارامترهای دیگری هستند که بر اثر گذاری بهتر لیزر الکساندرایت در مقایسه با لیزر دایود با همان طول موج می افزاید.

تهیه کنندگان:

مهندس امین صادق صمیمی

مهندس ابوذر بیات

پیام بگذارید

سبد خرید

No products in the cart.

X