کربوکسی تراپی: کاربرد نوین در پزشکی با تاکید بر اثرات آن در ترمیم بافت عصبی و پوست (22 تیر 96 دانشگاه علوم پزشکی ایران-مرکز تحقیقات علوم اعصاب)

  • صفحه اصلی
  • رخدادها
  • کربوکسی تراپی: کاربرد نوین در پزشکی با تاکید بر اثرات آن در ترمیم بافت عصبی و پوست (22 تیر 96 دانشگاه علوم پزشکی ایران-مرکز تحقیقات علوم اعصاب)

پیام بگذارید

سبد خرید

No products in the cart.

X