دستگاه آراف الکتروسرجری شما مونوپلار است یا بایپلار؟

در سیستمهای مبتنی بر امواج رادیویی معمولا به یک فرستنده و یک گیرنده نیاز میباشد و از آنجاییکه دستگاه آراف نیز مکانیزم مشابهی دارد لذا از یک قطب فعال که بعنوان فرستنده عمل نموده و جریان الکتریکی را به بدن منتقل میکند و یک قطب خنثی که همان گیرنده است تشکیل شده است لذا با توجه به نیاز دستگاههای الکتروسرجری در اعمال چگالی جریان بالا توسط قطب فعال این دستگاه بصورت مونوپلار(تک قطبی) طراحی گردیده که قطب خنثی بصورت صفحه فلزی به بدن بیمار متصل میگردد.

پیام بگذارید

سبد خرید

No products in the cart.

X