کیفیت دستگاه شما چگونه است؟

دستگاه آراف تولید شرکت ما با پشت سر گذراندن تستهای ایمنی الکتریکی و نیز بالینی در مراکز مرجع  و با نصب در مراکز درمانی متعدد و اخذ رضایت پزشکان جزو دسنتگاههای موفق بازار در این حوزه بوده است.

پیام بگذارید

سبد خرید

No products in the cart.

X